Veel gestelde vragen

Wat is het NWWI?
Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is een onafhankelijk taxatie instituut dat geldt als validatie-keurmerk voor taxateurs. Dit taxatie instituut werkt als een controle systeem op de taxatiemethode van de taxateur en de getaxeerde waardes in het taxatierapport. Hierdoor is een NWWI taxatierapport een waarborg voor kwaliteit. Het NWWI controleert en valideert een taxatierapport waardoor deze wordt geaccepteerd door het NHG en alle hypotheek geldverstrekkers.

Wie is jullie relatie met het NWWI?
Wij zijn een samenwerkingsverband van ca. 250 gevalideerde en erkende taxateurs door heel Nederland. Al onze taxateurs hebben een aansluiting bij het taxatie instituut NWWI. Elk taxatierapport dat wij uitbrengen wordt ook ter validatie voorgelegd aan het NWWI.

Wat is een taxatie?
Het geven van een actueel waardeoordeel op grond van aard, stand, ligging, de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt en het verstrekken van een eenvoudig taxatierapport hierover. Een taxatie dient door een makelaar / taxateur in persoon te worden verricht.

De taxatie geschiedt volgens de geldende versie van het 'Taxatierapport financiering woonruimte' dat is vastgesteld door de representatieve organisaties in de branche alsmede door het Centraal Hypothecair Fonds (CHF).

Wat is een Normblad?
Een financieringstaxatie beoogt de financier een beter inzicht te geven in de kwaliteit van het getaxeerde object als zekerheidstelling voor een financiering. De beschikbare tijd en het kostenaspect brengen met zich mee dat aan het onderzoek en de rapportage van de taxatie grenzen moeten worden gesteld. Het normblad geeft de contouren van die grenzen aan.

Wat is het verschil tussen een makelaar en een taxateur?
In de huidige praktijk kan iedereen zich makelaar noemen omdat de beëdiging van makelaars door de rechtbank in 2001 is afgeschaft. Daarmee kwam een einde aan de titelbescherming.

Je kunt jezelf echter pas taxateur noemen als je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de certificeringregeling die een aantal organisaties op het gebied van de makelaardij naar aanleiding van de afschaffing van de beëdiging ontwikkelden, om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Al onze taxateurs voldoen aan bovengenoemde certificeringregeling en zijn daarom als makelaar én taxateur beëdigd door de rechtbank (voor 2001) of door de branchevereniging (na 2001).

Waar kunt u een taxatie voor gebruiken?
Er zijn diverse redenen te noemen waarbij het voor u noodzakelijk is een taxatierapport te hebben. Het is dan vaak zo dat iemand (waar u iets van wilt) dit simpelweg verplicht stelt. U kunt daarbij denken aan:

Er zijn ook diverse redenen te bedenken waarbij het voor u gewoon prettig is om op een bepaald moment te weten wat uw woning waard is. U kunt daarbij denken aan:

Is een taxatie hetzelfde als een bouwkundige keuring?
Nee, dat is niet zo. Bij een bouwkundige keuring wordt de onderhoudstoestand van een woning zorgvuldig beoordeeld door een bouwkundige. Bij een taxatie wordt alleen de actuele waarde van een woning bepaald door een taxateur. De taxateur heeft daarbij een signaalfunctie als er sprake is van overduidelijke bouwkundige gebreken. In dat geval zal hij adviseren de woning bouwkundig te laten keuren. Voor een bouwkeuring gaat u naar: www.bouw-keuring.nl.

Wat zijn de NWWI taxatie tarieven?
Voor een overzicht van onze NWWI taxatie tarieven gaat u naar onze 'Tarieven' pagina.

Komen er nog extra kosten bovenop het vaste tarief?
In principe niet. Sommige geldverstrekkers vragen echter aanvullende informatie over bijvoorbeeld het bestemmingsplan of over de bodemgesteldheid. Dit is informatie die alleen door gemeenten wordt verstrekt. In sommige gemeenten is deze informatie gratis beschikbaar, andere gemeenten brengen hiervoor kosten in rekening. Deze kosten zullen door onze taxateur 1 op 1 aan u worden doorberekend. Doordat gemeenten vrij zijn in het bepalen van tarieven kunnen wij deze niet vermelden. Om u toch een idee te geven: over het algemeen berekent de gemeente maximaal enkele tientjes. Er zijn nog enkele van dit soort situaties waarbij er extra kosten berekend worden. U vindt hiervan een overzicht op onze tariefpagina.

Waarom zijn de taxatie tarieven zo voordelig?
Dat komt omdat wij met een vast tarief rekenen ongeacht de hoogte van de getaxeerde waarde.

Wat is de betalingstermijn voor de nota?
U dient de nota, die u samen met de taxatierapporten van onze taxateurs ontvangt, binnen twee weken te voldoen. Bij niet tijdige betaling zijn alle kosten, die voor de taxateur verbonden zijn aan de inning van wat u aan taxateur verschuldigd bent, voor uw rekening.

Is de nota fiscaal aftrekbaar?
Ja, maar alleen als u het taxatierapport gebruikt ten behoeve van de financieringsaanvraag van een door u aangekochte woning of voor de verbetering van uw huidige eigen woning. In Art. 3.120 lid 1a van de Wet inkomstenbelasting 2001 staat namelijk dat de kosten van geldleningen voor een eigen woning aftrekbaar zijn.

Kunt u uw aanvraag kosteloos annuleren?
Het invullen van het aanvraagformulier is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets. Als u een afspraak hebt gemaakt voor een taxatie, dan worden er kosten gemaakt door de taxateur en kan men niet meer kosteloos annuleren.

Het is niet meer mogelijk te annuleren nadat de makelaar de woning reeds heeft bezocht. U bent dus het volledige tarief verschuldigd. Als u annuleert voor de opname van de woning, maar nadat er een afspraak is gemaakt, dan rekenen wij een bedrag van € 150,- inclusiefBTW aan annuleringskosten.

Hoe geeft u een van onze taxateurs opdracht een taxatie voor u te verzorgen?
U kunt via het aanvraagformulier op deze website een NWWI taxatieopdracht laten uitvoeren. Kies rechtsboven voor 'taxatie aanvragen'.

Vul op het aanvraagformulier de postcode plus het huisnummer in van het te taxeren object. De taxateur die in het werkgebied waarin de opgegeven postcode zich bevindt mag taxeren zal uw taxatie aanvraag in behandeling nemen. U ontvangt ook de contactgegevens van deze taxateur zodra u het aanvraagformulier heeft afgerond.

Wat moet u naast het invullen van het aanvraagformulier nog meer doen?
Als u eigenaar bent van de te taxeren woning:
U zorgt altijd voor een kopie van het eigendomsbewijs. Bij appartementen zorgt u bovendien voor een kopie van de splitsingsakte en (indien van toepassing) voor kopieën van de stukken van de Vereniging van Eigenaren.
Als u geen eigenaar bent van de te taxeren woning:
U zorgt er voor dat de verkoper/eigenaar (of zijn makelaar) bovengenoemde kopieën klaar legt, zodat onze taxateur het rapport vlot voor u kan uitwerken.

Als u er verder voor kunt zorgen dat kopieen van eventueel aanwezige plattegronden, (ver)bouwtekeningen en/of een bouwtechnisch keuringsrapport klaar liggen, dan is onze taxateur daar ook erg mee geholpen. Dit is verder niet verplicht.
U ontvangt na versturing van het aanvraagformulier een bevestigingsemail. Als bijlage bij de email vindt u een taxatieopdrachtformulier. Print alvast dit formulier uit dat u vervolgens in overleg met de taxateur kunt invullen, ondertekenen en aan de taxateur ter beschikking kunt stellen.

Hoe lang duurt het voordat u het taxatierapport ontvangt?
Ons streven is om binnen een week na opname van de woning het taxatierapport te leveren. Vaak wordt dat ook zonder problemen gehaald.

Onze taxateurs zijn echter vaak afhankelijk van derden. Bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak om de woning te bezichtigen met de verkoper / eigenaar of de verkopend makelaar. En we zijn afhankelijk van de snelheid van het taxatie keurmerk insituut het NWWI. Zij moeten het taxatierapport controleren en na goedkeuring vrijgeven. Dit duurt normaal gesproken twee werkdagen maar kan soms uitlopen.

Ook als de juiste documenten niet (op tijd) worden aangeleverd door de opdrachtgever, de verkoper / eigenaar of de verkopend makelaar kan er enige vertraging optreden.

U wilt uw woning laten taxeren maar u wilt graag van te voren de taxateur nog iets vertellen of vragen. Hoe doet u dat?
U kunt in het aanvraagformulier bij ‘Extra opmerkingen’ aangeven dat u het op prijs zou stellen als onze taxateur eerst telefonisch contact met u opneemt alvorens er een afspraak voor de opname van de woning wordt gemaakt. U kunt hier natuurlijk ook andere opmerkingen kwijt.

Waarom werken wij alleen maar met regionale en plaatselijke taxateurs?
Omdat geldverstrekkers als norm hanteren dat de afstand tussen de getaxeerde woning en de vestiging van de makelaar niet groter mag zijn dan circa 20 km! Het spreekt bovendien voor zich dat een regionale of plaatselijke taxateur het best op de hoogte is van de plaatselijke omstandigheden.

Waar let de taxateur op tijdens de taxatie?
Tijdens de taxatie let de taxateur op de volgende belangrijke aspecten: staat van onderhoud; inhoud en oppervlakte; functionele indeling; kwaliteit van constructie en gebruikte materialen; rechten en plichten, zoals erfpacht en recht van overpad; ligging van de woning in de directe omgeving.

De taxateur neemt vaak ook contact op met de gemeente voor informatie over het bestemmingsplan of de bodemgesteldheid. Verder doet hij kadastraal onderzoek om te zien of de constateringen in en om de woning overeenkomen met de gegevens van het Kadaster. Deze gegevens zijn ondermeer te halen uit het eigendomsbewijs/leveringsakte en bij appartementen bovendien uit de splitsingsakte.

Een ander belangrijk onderdeel van het taxeren is de marktsituatie: de verhouding tussen vraag en aanbod in de regio. Het bepalen van de marktwaarde van een woning is de specialiteit van een taxateur. Hij/zij kent als geen ander de regionale markt- en prijsontwikkelingen en weet de verkoopbedragen van soortgelijke woningen in de regio.

Indien nodig waarschuwt de taxateur (bij een nog niet gesloten koop) voor risico’s en behoedt hij zijn/haar cliënt voor een (te dure) woningaankoop waar hij achteraf niet zo tevreden mee is. Immers, de cliënt is het best gebaat bij een woning die ook over enkele jaren nog goed in de markt ligt.

Uw hypotheekverstrekker wil de waarde voor en na verbouwing weten. Kan dit in het taxatierapport worden opgenomen?
Ja, dit kunt u op ons aanvraagformulier eenvoudig apart vermelden. U geeft daarbij aan wat u gaat verbouwen, wat de geschatte verbouwingskosten zijn en welke waarde u na verbouwing nodig heeft om de benodigde financiering rond te krijgen. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er extra kosten voor deze service in rekening wordt gebracht.

Wordt het taxatierapport geaccepteerd door alle financiële instellingen?
Ja, omdat de taxatierapporten van onze taxateurs voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de branchevereniging NVM, VBO, en VastgoedPRO.

Wordt het taxatierapport ook geaccepteerd voor een financieringsaanvraag met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Ja, onze taxatierapporten voldoen tevens aan de door NHG gestelde eisen.

Dient u uw taxatie te laten uitvoeren door een taxateur die wordt aangedragen door uw hypotheekadviseur?
Nee, u bent vrij in uw keuze. Hypotheekadviseurs ontvangen vaak provisie voor het verstrekken van een taxatieopdracht aan een bevriende taxateur. U begrijpt dat die taxateur deze kosten aan u doorberekent en dat komt een prettig tarief niet ten goede.