Werkwijze van een NWWI taxateur

Hoe werkt een taxateur die is aangesloten bij het NWWI?
Iedere taxateur is werkzaam in een specifiek gebied. Zo is men ervan verzekerd dat de taxateur op de hoogte is van locale omstandigheden. De taxateur werkt volgens een heldere methode om de waarde van de woning zo goed mogelijk vast te stellen. Aan iedere woning zijn modelwaarden gekoppeld. Deze waarden zijn ontwikkeld op basis van de vergelijking met andere panden. De waarden vormen bij de taxatie het uitgangspunt. Met de kennis en ervaring kan de taxateur goed schatten in hoeverre de modelwaarden overeenkomen met de situatie.

NWWI taxatierapport
In het taxatierapport wordt de afwijking omschreven tussen de modelwaarde en de getaxeerde waarde. Dit wordt gedaan door de taxateur. Hierdoor laat de taxateur zien hoe de waarde van de woning tot stand is gekomen. De taxatie (door het NWWI gecontroleerd) wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database.

Proces van de taxatie aanvaag:

  1. Op het aanvraagformulier vult u de postcode en het huisnummer in van het te taxeren object.
  2. Op het aanvraagformulier vult u de overige gegevens in. Vragen waarop u het antwoord niet weet kunt u open laten.
  3. Na het versturen van het aanvraagformulier ontvangt u binnen vijf minuten een bevestigingsmail waarin tevens de contactgegevens van de lokale NWWI taxateur staan.
  4. Als bijlage bij de email vindt u een taxatieopdrachtformulier. Print alvast dit formulier uit dat u vervolgens in overleg met de taxateur kunt invullen, ondertekenen en aan de taxateur ter beschikking kunt stellen.
  5. De lokale NWWI zal nog diezelfde of eerstvolgende dag telefonisch contact met u opnemen. U kunt dan samen met de taxateur uw aanvraag verder bespreken. 
  6. Wanneer u een pand aankoopt neemt de NWWI taxateur contact op met de verkopende partij om een afspraak voor de taxatie in te plannen. Er wordt dan tevens met u contact opgenomen. Hierdoor kan de taxatie zo snel mogelijk plaatsvinden. 
  7. De taxateur zal vervolgens de woning taxeren op de afgesproken datum en tijd.
  8. Na het bezoek aan de woning zal de taxateur binnen vijf werkdagen het taxatierapport naar het NWWI toesturen zodat het gevalideerd kan worden
  9. Het NWWI neemt dan het toegezonden taxatierapport in behandelingen en zal dit binnen enkele dagen goedkeuren.
  10. De factuur zal u worden toegezonden en u dient dit binnen twee weken na ontvangst van het NWWI taxatierapport te voldoen. Wanneer er niet op tijd wordt betaald, zij wij genoodzaakt € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.

Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij soms uw persoonlijke gegevens nodig. Met deze gegevens gaan wij zeer zorgvuldig om. In ons privacybeleid leest u hoe wij uw privacy respecteren.